RODO

Informacja RODO:

Klient potwierdza, że został poinformowany o kwestiach związanych z jego danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

a) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy wynajmu lokalu mieszkalnego oferowanego przez ShortStayPoland. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy

b) Administratorem danych wykorzystywanych przez ShortStayPoland w celach zawarcia umowy wynajmu krótkoterminowego jest Hosthelper sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śliska 3/170 (00- 127 Warszawa)

c) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub ochrony roszczeń

d) Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji, usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych na własne żądanie

e) W trakcie przetwarzania dane mogą być ujawniane osobom oraz podmiotom upoważnionym, które wykażą prawnie uzasadnione interesy


Polityka cookies: 

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers